لست شريكًا في Clubshop بعد؟ توقف عن خسارة المال!انقر هنا وقم بتنشيط GPS الخاص بك الآن!

C'è un aspetto fondamentale del nostro البيانو تعويضات تشي نوي ديامو لكل سكونتاتو ما تشي ، أو مي ريندو كونتو ، سولو بوتشي هانو غيا إدبيتو.

Infatti abbastanza spesso riceviamo bizzarre osservazioni، anche con tono ironico، dall'ansioso partner di turno per dire cose del Tipo: "ho x partner e ho guadagnato ben 0,80،XNUMX $ yuhuuu."

Al di là dell'aspetto simpatico ma poco costruttivo di osservazioni di questo tipo، vorrei invitarvi a riflettere su questo:

Qual è l'aspetto essenziale del nostro بيانو تعويض؟

É che è stato progettato non solo لكل برميترفي ottimizzare il guadagno mensile، ma anche e soprattutto، per perlolo stabile (e quindi crescente)، nel corso degli anni.

كويستو بيرشيه؟ Perché chiunque sia esperto di Network Marketing sa bene che، fin dalla notte dei tempi، il problema Principale non è reclutare persone. É invece quello di mantenere stabile nel tempo la propria organzazione e quindi il proprio reddito.

Fino ad oggi nel network marketing si è semper visto come le persone attive si concentrassero nel procorizzare il maggior numero di persone possibile per po dimenticarsene e lasciarle al caso loro.

بيرشي؟ Perché dedicarsi هو الراعي nuove personeness più redditizio.

ما يفرضه على السعي لإقناع trovatesi senza supporto concreto e quindi senza possibilità di guadagnare alcunché ، إيرانو متجه إلى حد ما غير مستحق في cancellasi entro brevissimo tempo. Portando quindi qualunque organizzazione a sfaldarsi nel nulla.

Oggi Invece con il GPS، dovreste average chiaro che il vostro scopo é: andare a

costruire نسخة مزدوجة أصلية.

Perché è proprio lì che avete guadagni المئوية pi alti ed il maggior numero di persone.

Operando in questo modo، ognuno va automaticamente ed indirettamente ad aiutare se stesso e، cosa che é ancora più importante، tutte le persone che già fanno parte del suo team.

Persone che quindi si troveranno fastamente e senza alcuno sforzo con una base di organizzazione che avrà già iniziato a produrre reddito.

E si sa se se una persona inizia a guadagnare، anche poco، تميل إلى استراحة، ad entusiasmarsi e quindi a proseguire ea darsi da fare per باستمرار استمرار crescere. 

Quindi la visione che ogni شريك مطور غير كويلا دي quattro spiccioli che gli derivano dalle piccole Commissioni dei primi partner che fanno parte del suo team.

La Visione deve piuttosto essere quella di voler تكلفة التكلفة المحتملة لا تسمح بمرور الوقت.

لا Dupacione delle prime quattro generazioni servirà si a farvi già guadagnare qualcosa d'interessante، ma in realtà dev'essere vista come il trampolino di lancio verso la realizzazione dei grandi guadagni derivanti appunto dalla replicazione della propria quinta e sesta generazione.

E ، se é vero تعال é vero ، che i grandi guadagni arrivano dalla replicazione della quinta e sesta generazione، è inevitabile che inizialmente sia ضرورية durante il quale i guadagni posono essere poco المعنى o anche pari a zero.

لكل من الشريك الخاص بشركة sorrido quando leggo di che si lamentano perché ad esempio le Commissioni derivanti dai GPS Basic (… a $ 9.90) يقدم nelle loro prime generazioni sono basse.

أونا كوزا ستراينا

Spesso ci fanno anche sapere ، semper con una certa ironia ، che stanno guadagnando meno del costo mensile del loro GPS. تعال إلى هذا البحث عن cosa strana ، soprattutto durante i primi mesi di attività. ؟؟؟؟

Alcuni a volte aggiungono ulteriore insensatezza al tutto dicendo che di conseguenza smetteranno di rinnovare il proprio GPS. 

Affermazioni di questo tipo a noi possono sembrare incredibili، perché dimostrano تأتي le persone in questione non abbiano ancora capito nulla del nostro خطة العمل ، ma purtroppo esistono davvero e le sentiamo abbastanza spesso.

توتي بوسيامو أجرة Meglio

يأتي Quindi ci rendiamo conto di come il problema غير siano le persone، ma piuttosto la nostra comunicazione informativa che non è ancora fluita تأتي dovrebbe. 

أجور غير مألوفة في حالة التباين في معدل التغيُّر في الكميات المُحسَّنة في كل حالة مستمرة migliorare متواصل il flusso comunicativo. 

Stessa cosa che dovrebbero anche fare tutti i Partner Pro e Superiori، nei facesi della propria organizzazione. Con costanza e senza arrendersi mai.

فورزا أميسي ، لا Qualifica Bezos é a portata di mano per ognuno di voi. Basta andarsela a prendere passo dopo passo، divertendosi، con semper più passione ed entusiasmo!

شارك الحقيقة!

منذ عام 1997 ، التزمت Clubshop بمهمتها - الانضمام إلى المستهلكين الأفراد معًا لتشكيل تعاونية كبيرة للمشتري ، وبالتالي اكتساب قوة شرائية موحدة هائلة بحيث يمكن لأعضائنا شراء المنتجات والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. - تمديد مزايا نظام المشاريع الحرة لمن يسعى لزيادة دخله الشهري. - تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية التي يتبناها دستور الولايات المتحدة. لتشجيع تطوير مجتمع اقتصادي واسع ومكتفٍ ذاتيًا من "الأشخاص الذين يساعدون الناس" والتنمية الفردية للفرد بأكمله.

التعليقات 4

اترك تعليقا

  • يرجى ملاحظة أنه قد يتم تسجيل محادثاتك.

  • دعم Clubshop AI: صديقي العزيز Clubshop يرجى أن تكون دقيقًا في أسئلتك لتلقي إجابات أفضل. شكرًا لك!

تفكير مشغل دعم الذكاء الاصطناعي ...